Πλέγμα Αρχών (Principles)

Αγαπητέ Επισκέπτη,

Η ομάδα «Χάρης Πασσάς Συνεργάτες Αρχιτέκτονες Μηχανικοί» άρχισε να δημιουργεί το έτος 1977 και το έτος 1996 μεγάλωσε έτσι ώστε να εξελιχθεί στην «Χάρης Πασσάς Σύμβουλοι Αρχιτέκτονες».

Οι άριστοι πολιτικοί μηχανικοί, μηχανολόγοι μηχανικοί αλλά και τοπογράφοι μηχανικοί, μαζί με το επιτελείο των άλλων επιστημόνων τεχνικών και καλλιτεχνών που πλαισιώνουν  την βασική ομάδα, αποτελούν εγγύηση των αρτιότερων οικονομοτεχνικών επιλύσεων σε κάθε τεχνικό πρόβλημα με την εφαρμογή νέων τεχνολογιών και συγχρόνων διαδικασιών ποιότητας.

Έχουμε την δυνατότητα της μελέτης και της κατασκευής κάθε είδους κτιρίου, εσωτερικών και εξωτερικών χώρων κτιρίων, την μετατροπή και την ανασύσταση διατηρητέων κατοικιών, την δημιουργία «έξυπνων σπιτιών» και βιοκλιματικών κατοικιών.

Η τεχνική ομάδα «Χάρης Πασσάς Σύμβουλοι Αρχιτέκτονες» μελετά και κατασκευάζει για τον άνθρωπο, περιβάλλοντα με ύφος (style),  ενταγμένα στον ευρύτερο χώρο τους, έχοντας ως αρχή την:

•    Μελέτη της λειτουργίας και της μορφής.
•    Τήρηση του χρονοδιαγράμματος.
•    Εφαρμογή νέων τεχνολογιών σε κάθε επίπεδο της κατασκευής.
•    Επίβλεψη της κατασκευής.
•    Ισόβια τεχνική υποστήριξη.
•    Φιλική σχέση με τον ιδιοκτήτη.
•    Αρτιότητα κάθε έργου μας που προσφέρει ένα επόμενο.

 

 
Πίσω