Μελέτη και επίβλεψη ενός οικοδομικού έργου

Για οποιοδήποτε οικοδομικό έργο μεγάλο ή μικρό, ακόμη και μια πισίνα ή ένας κήπος σε μία κατοικία, μέχρι ένα μεγάλο οικοδομικό συγκρότημα ή μία βιομηχανική εγκατάσταση, απαιτείται πρώτα να μελετηθεί και στην συνέχεια, κατά την διάρκεια της κατασκευής του να επιβλέπεται η ορθότητα της εφαρμογής της μελέτης του.
Η μελέτη και η επίβλεψη αυτή εκτελούνται από τον αρχιτέκτονα μηχανικό μετά από ανάθεση σ΄αυτόν από τον ιδιοκτήτη του έργου.
Λέγοντας Μελέτη του έργου, εννοούμε το σύνολο των σχεδίων και των υπολογισμών, των μακετών, των εγγράφων και των παρουσιάσεων, που γίνονται έτσι ώστε να το κατανοήσει ο ιδιοκτήτης του έργου και να συμφωνήσει για την κατασκευή του. Την μελέτη την εγκρίνει η πολεοδομία, (ίσως και άλλες υπηρεσίες) και εκδίδει την απαιτούμενη οικοδομική άδεια.
Στην συνέχεια με την Επίβλεψη του έργου, ελέγχεται ότι οι εργασίες κατασκευής γίνονται βάσει της μελέτης του έργου αλλά και τις ιδιαιτερότητες του εδάφους και της περιοχής γενικότερα.

Αυτό που τόσο απλά διαβάσατε πιο πάνω αντιλαμβάνεστε ότι είναι στην πραγματικότητα μία έντονη προσπάθεια που αναλαμβάνουμε κάθε φορά με στόχο :

α. Την ικανοποίηση του ιδιοκτήτη από τη λειτουργικότητα της πρότασής μας, τις προβλέψεις μας για τις μελλοντικές του ανάγκες, την οικονομικότερη σχετικά πρόταση και την καλλίτερη εμφάνιση του έργου με βάση τις επιθυμίες του και τους κανόνες της αισθητικής.


β. Την εφαρμογή των προδιαγραφών της πολεοδομίας. Η επινοητική χρήση τους τις περισσότερες φορές μας επιτρέπει να υλοποιούμε περισσότερα.


γ. Την εκπόνηση και τον συντονισμό των απαιτούμενων μελετών, που είναι αρκετές και σημαντικές.  Για παράδειγμα στην μελέτη μιάς κατοικίας πρέπει τα σχέδια της αρχιτεκτονικής μελέτης να παρουσιάζουν τους χώρους και τις λειτουργίες τους καθώς και την μορφή του κτιρίου, στη σωστή του θέση στο οικόπεδο. Ταυτόχρονα τα υποστυλώματα και τα δοκάρια της στατικής μελέτης πρέπει να ταιριάζουν απόλυτα στο κτίριο. Οι εγκαταστάσεις  των σωληνώσεων για την αποχέτευση την θέρμανση κλπ. της ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης, πρέπει να βρίσκονται στις σωστές τους θέσεις στο κτίριο.


δ. Την συγκέντρωση των απαιτούμενων εγκρίσεων και την έκδοση της οικοδομικής άδειας σε μικρό χρόνο. Φυσικό αέριο, αρχαιολογία, δασαρχείο, ή ότι άλλο πιθανό να χρειάζεται, απαιτούν συντονισμό.


ε. Την εφαρμογή της μελέτης ορθά στο έδαφος, χαράζοντας τη θέση της οικοδομής στο οικόπεδο, με βάση τα τοπογραφικά και τα αρχιτεκτονικά σχέδια.


στ. Τον έλεγχο της τήρησης των σχεδίων και των τεχνικών προδιαγραφών κατά την κατασκευή, στα διάφορα στάδια αυτής. Αναφέρουμε απλά πως και οι βασικές κατασκευές του φέροντα σκελετού, οι πλινθοδομές, οι μονώσεις απαιτούν έλεγχο.

Το αρχιτεκτονικό γραφείο μας έχει την ευθύνη της κάθε μελέτης και της επίβλεψης εφαρμογής της.  Έτσι εξασφαλίζεται και η ποιότητα που παρουσιάζουν τα έργα μας σε όλα τα επίπεδα υλοποίησης τους.

      

1. Μονοκατοικία στην Δροσιά Αττικής.
2. Μονοκατοικία στην Αχαϊα.
3. Μονοκατοικία στην Αχαϊα.
4. Μελέτη δημαρχείου Χρυσούπολης Καβάλας
5. Βιβλιοθήκη στην Αρχαία Ολυμπία
6. Μαιζονέτες στα Δουνέϊκα Ηλείας
Για κάθε τι σχετικό με το ακίνητό σας ρωτήστε μας.       
 
Πίσω