Περιβαλλοντικά

  "16ΧΡΟΝΗπόλη" 

 

 alt

  
  

 

Sxedio Το σήμα του γραφείου της Αμαλιάδας σχεδιάστηκε το έτος 1983.
Ήδη από τότε διαφαίνεται ο προβληματισμός μας για τα περιβαλλοντικά θέματα.
Μπορείτε να διακρίνετε ότι λαμβάνεται υπ΄ όψη η αιολική ενέργεια, η ηλιακή ενέργεια και το περιβάλλον στις κατασκευές, υπέργειες και υπόγειες.
Η αξιοποίηση της ηλιακής και της αιολικής ενέργειας, καθώς και ο δροσισμός μέσω κατάλληλων ανοιγμάτων, υπάρχει ως προβληματισμός ακόμη και στο σήμα της εποχής.

Από την μεγάλη φωτιά στην Πάρνηθα το 2007 ο καπνός που φτάνει στο Μεγάλο Πεύκο, όπως φαίνεται από την εθνική οδό Αθηνών - Κορίνθου.

Σήμερα τα πάντα, άρα και οι κατασκευές, κινούνται στον άξονα της διάσωσης του περιβάλλοντος.


 

Βιοκλιματική αρχιτεκτονική.


Μεγάλος προβληματισμός υπάρχει σήμερα για το σχεδιασμό κτιρίων με βάση την ιδιαιτερότητα των τοπικών συνθηκών, έτσι ώστε να εξασφαλίζονται οι καλλίτερες συνθήκες παραμονής και χρήσης αυτών. Το σίγουρο είναι ότι μπορεί να σχεδιαστεί ένα βελτιωμένο κτίριο αν αξιοποιηθεί η ηλιακή ενέργεια και άλλες περιβαλλοντικές πηγές, αλλά και τα φυσικά φαινόμενα του κλίματος.
Βασικό στοιχείο της βιοκλιματικής αντιμετώπισης ενός κτιρίου αποτελεί η αξιοποίηση του κλίματος με παθητικά συστήματα που ενσωματώνονται σ΄αυτό, με στόχο τη χρήση των περιβαλλοντικών συνθηκών για θέρμανση, ψύξη, φωτισμό, αερισμό και μόνωση των κτιρίων.

Ο βιοκλιματικός σχεδιασμός, εξοικονομεί ενέργεια και αποτελεί οικολογικό τρόπο δόμησης. Το βιοκλιματικό κτίριο έχει χαμηλότερες απαιτήσεις ενέργειας για την θέρμανση, τον δροσισμό και τον φωτισμό του και προσφέρει πολλαπλά οφέλη στη χρήση του, όπως  ενεργειακά (εξοικονόμηση χρημάτων, ευχέρεια εσωτερικού σχεδιασμού), οικονομικά (μείωση κόστους μηχανολογικών εγκαταστάσεων), περιβαλλοντικά (μείωση ρύπων).

Σ΄ένα κτίριο με βιοκλιματικό σχεδιασμό έχουμε ενεργειακό όφελος γιατί:

α) εξοικονομούμε ενέργεια από την σημαντική μείωση απωλειών λόγω της βελτιωμένης προστασίας του κελύφους και της ορθολογικότερης χρήσης των δομικών στοιχείων.

β) παράγουμε θερμότητα μέσω των ηλιακών συστημάτων άμεσου η έμμεσου κέρδους που συμβάλει στις θερμικές ανάγκες των χώρων και προσφέρει μεγάλη κάλυψη των απαιτήσεων θέρμανσης του κτιρίου.

γ) δημιουργούμε συνθήκες θερμικής άνεσης και μείωσης των απαιτήσεων πρόσθετης θέρμανσης σε χαμηλότερες θερμοκρασίες τον χειμώνα και ψύξης σε υψηλότερες το καλοκαίρι.

Την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας και των περιβαλλοντικών πηγών που μας προσφέρει η φύση, μπορούμε να την πετύχουμε με την μελέτη της συνολικής θερμικής λειτουργίας του κτιρίου και της σχέσης του με το περιβάλλον.
Η θερμική λειτουργία ενός κτιρίου είναι μία δυναμική κατάσταση, που εξαρτάται από τις τοπικές κλιματικές και περιβαλλοντικές παραμέτρους (την ηλιοφάνεια, τη θερμοκρασία εξωτερικού αέρα, τη σχετική υγρασία, τον άνεμο, τη βλάστηση, το σκιασμό από γύρω κτίρια), σε συνδυασμό με το είδος του κτιρίου (κατοικία, καταστήματα,γραφεία, σχολείο, κλπ.).


Για να πετύχουμε το βιοκλιματικό σχεδιασμό σ΄ένα κτίριο χρειάζεται:
α) χρήση απλών εφαρμογών παθητικών συστημάτων και τεχνικών εγκαταστάσεων,
β) μικρή συμβολή του χρήστη στη λειτουργία των συστημάτων του κτιρίου,
γ) χρήση ήδη υπαρχόντων και δοκιμασμένων συστημάτων και ενεργειακών τεχνολογιών.
Επιτυχία του βιοκλιματικού σχεδιασμού είναι να αξιοποιήσει το δυνατόν περισσότερο το τοπικό κλίμα.

Αυτό σήμερα δημιουργεί μία νέα μορφολογική αντιμετώπιση των κτιρίων, με διάφορους τρόπους αρχιτεκτονικής έκφρασης και δυνατοτήτες που προκύπτουν από την εφαρμογή πολύ απλών τεχνικών βιοκλιματικής λειτουργίας, έως και σύνθετων ηλιακών συστημάτων.


Το σίγουρο είναι πως έχουμε πολλαπλά οφέλη από την αξιοποίηση του περιβάλλοντος και του κλίματος του κάθε κτιρίου.

 

Φωτοβολταϊκά παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.


Ένας νέος τρόπος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, για τα ελληνικά δεδομένα,έχει αξιολογηθεί από την πολιτεία ότι μπορεί να εξυπηρετήσει την ΔΕΗ στην απόκτηση επάρκειας για τις ελληνικές ενεργειακές ανάγκες.

Ταυτόχρονα προσφέρεται στον ιδιοκτήτη ενός σπιτιού ή ενός ακινήτου, ένα έσοδο και μία δυνατότητα πολύ καλής απόδοσης των χρημάτων του.
Οπωσδήποτε είναι ένας φιλικός προς το περιβάλλον τρόπος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιείται χώρος "μη παραγωγικός" για κάτι άλλο.
Οι μεγάλες μονάδες πρέπει να στηρίζονται σε μία ορθολογική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Οι μικρές μονάδες, ( έως 100 KW ), μας δίνουν τη δυνατότητα να μελετήσουμε την εγκατάσταση τους και να πετύχουμε πιό γρήγορα τη χρηματοδότηση μιάς τράπεζας. Υπάρχουν μάλιστα και τράπεζες που δείχνουν ενδιαφέρον και ειδικεύονται σε τέτοιες επενδύσεις.
Οι συνεργάτες μας από χρόνια έχουν αποκτήσει την εμπειρία αυτών των κατασκευών παραγωγής ενέργειας με "φιλικούς" προς το περιβάλλον τρόπους, ( ηλιακή, αιολική, κ.α. ενέργεια ), και μπορούμε να σας φανούμε χρήσιμοι σε όλα τα στάδια ενός τέτοιου έργου.

Γιά κάθε νέα εγκατάσταση φωτοβολταϊκού, ( οικιακή ή επαγγελματική ), έχουμε την καλλίτερη πρόταση κατασκευής.


Για κάθε τι σχετικό με το ακίνητό σας ρωτήστε μας.

 
Πίσω